Բարի գալուստ Սիսիանի հ.4 հիմնական դպրոց

ԴՊՐՈՑԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ

1.«Սիսիանի հ.4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ Ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2010 թ. մայիսի թիվ6 575-Ն որոշման հիման վրա՝ ՀՀ սյունիքի մարզի « Սիսիանի հ.4 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (գրանցման համար 88.21000782) վերանվանմամբ:

ՀՀ Սյունիքի մարզի « Սիսիանի հ.4 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ -ը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2002 թ. մարտի 11-ի Հ 231 որոշման հիման վրա՝ ՀՀ սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի հ.4 միջնակարգ դպրոց պետական հիմնարկի (հաշվառման թիվ 88.0012) վերակազմավորման ձևով, վերակազմակերպման արդյունքում և փոխանցման ակտի համաձայն հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը:

2. Դպրոցի գտնվելու վայրն է  3503 (փոստային դասիչ),

ՀՀ Սյունիքի մարզ  ք. Սիսիան փ. Շահումյան 61:

Դպրոցի անվանումն է՝

հայերեն ՝ «Սիսիանի հ.4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

ռուսերեն՝  «сисианская основная школа N 4» ГНО

անգլերեն՝  « Sisian Basic School N 4» SNPO

Նորություններ