Խորհրդանիշ

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ        

                   

Օրհներգ, 

Սիսիանի թիվ 4 հիմնական դպրոցի աշակերտի երդումը, 

Վարքի-կանոնները